STEKLENE OGRAJE

Steklene ograje naredijo poseben u?inek lahkotnosti. Kljub svojemu elegantnemu in na trenutke krhkemu izgledu pa so izjemno varne in primerne predvsem za stopniš?ne prostore in razli?ne terase ter balkone.

Steklo za ograje je kaljeno ali lepljeno in naknadno lahko popeskano z razli?nimi vzorci ali prelepljeno s samolepilnimi folijami oziroma emajlirano. S posebnimi nosilci razli?nih izvedb se elementi steklene ograje pri?vrstijo na nosilno konstrukcijo, ki je lahko lesena, železna ali narejena iz nerjave?ega jekla. Steklena vpenjala - nosilci so razli?nih oblik in velikosti, ki se ponavadi prilagajajo funkciji in izgledu steklene ograje.

?e je steklena ograja zunanja, se zaradi dobre obstojnosti proti zunanjim vplivom ponavadi uporabljajo prijemala iz nerjave?ega jekla, v kolikor pa je steklena ograja namenjena notranji uporabi, lahko uporabimo poleg prijemal iz nerjave?ega jekla tudi prijemala iz aluminijeve litine.

Steklene ograje so sestavljene iz nosilne konstrukcije in stekla v obliki polnila. steklo, ki se uporablja pri ograjah je lahko v prozorni ali mat izvedbi praviloma debeline 8-10mm. Za ograje, ki služijo svojemu namenu je pravilno uporabiti kaljeno steklo, ki ima odli?ne lastnosti in se ne poškoduje. Postavitev polnila in na?in pritrjevanja le-tega mo?no vpliva na kon?ni izgled steklene ograje.

Pri steklenih ograjah pa se uporablja tudi varnostno (kaljeno) steklo, ki se ob udarcu razbije na drobce, enako kot avtomobilske šipe. Te so v primerjavi z velikimi kosi, na katere razpade obi?ajno steklo, prakti?no nenevarne. Da pa bi dosegli ?im boljšo varnost in zmanjšali težave ob razbitju varnostnega stekla, se kaljeno steklo uporablja v kombinaciji z lepljenim steklom. Na vsako stran lepljene steklene ploš?e se namesti kaljeno steklo, ki tudi v primeru razbitja ostane v enem kosu pritrjeno na vrata ali ograjo. Taka stekla se uporabljajo tudi za pohodno steklo.

K steklenim ograjam montiramo tudi distan?nike, ki so povezani med steklenimi ograjami ali pa so pritrjeni na podkonstrukcijo, stopniš?no steno ali ogrodje.

STEKLARSTVO ASM