POHODNA STEKLA

Pohodna stekla, kot steklena stopniš?a, so bila še nedolgo nazaj vizija daljne prihodnosti, vendar so oblikovalci ustvarili ?udovita lebde?a steklena stopniš?a, ki naredijo brez?asen in ?udovit prehod. Vsi vemo, kako lepa so steklena stopniš?a po samem izgledu in seveda tudi uporabi. Velikokrat je taka stopniš?a mogo?e najti v modernih stanovanjskih hišah ali industrijskih kompleksih. Obstaja veliko razli?nih modelov, iz razli?nih kombinacij stekla in drugih materialov. Steklo in pohodna stekla tako postanejo edinstvena zna?ilnost same hiše. Sodobna stopniš?a so narejena iz kaljenega stekla, ki jih neposredno na steno podpira jekleno ogrodje.Pohodne steklene stopnice, so velikokrat lepljene na stene, na prvi pogled, pa je cel sistem takšnega stopniš?a videti precej lomljiv. Veliko ljudi namre? podvomi v samo nosilnost stekla, ki je nevidno ter vrhunsko pritrjeno. Materiali, ki so na voljo nam omogo?ajo konstrukcije, ki jih doslej še nismo bili deležni. Poseben estetski izgled pa dobijo tudi razli?na stopniš?a narejena iz pohodnega stekla.

Da bi prepre?ili drsenje na mokrem pohodnemu steklu, so lahko zgornje površine izdelane s sitotiskom (izbira dekorja in barve je prepuš?ena posamezniku). Sestavljena so iz troslojnega lepljenega stekla, debelina stekla je odvisna od na?ina uporabe, na?ina vgradnje, velikosti stekla in pri?akovane obremenitve, zato je pri dolo?anju skupne debeline treba izdelati stati?ni izra?un. Zaš?itno steklo š?iti nosilno pohodno steklo pred poškodbami. Pri pohodnih steklih za zgornjo plast obi?ajno uporabimo kaljeno steklo debeline 6 mm, ki mu sledita 2 ali ve? slojev stekel debeline 8 ali 10 mm. To je odvisno od predvidenih obremenitev, dimenzije odprtine in na?inov vpetja. Prav tako je pohodno steklo sestavljeno z dvema ali ve? PVB-folijami ter nosilnim pohodnimi stekli, ki je sestavljen iz dveh ali treh steklenih slojev. Z lepljenjem dobimo v prvi vrsti varnostna stekla, ki ob morebitnem razbitju ostanejo skupaj.

Steklo po lepljenju ne prepre?uje le poškodb ob morebitnem zlomu, temve? lahko tudi varuje premoženje in ljudi. Mo?ne vizualne u?inke dosežemo, kadar pri opremljanju notranjosti zgradb uporabimo pohodno steklo. S pohodnim steklom lahko nadomestimo talne obloge na hodnikih, plesiš?ih, v no?nih lokalih in drugod. Pri uporabi pohodnih stekel moramo upoštevati, da stekla polagamo le na zelo ravne površine, konstrukcijo pa moramo dimenzionirati tako, da se pod obremenitvijo ne bo upogibala. Stekla polagamo na podložni trak in z njim prepre?imo stike med steklom in steklom ter steklom in kovino.

STEKLARSTVO ASM