DRSNA VRATA

?e je omejen prostor ali pa bi preprosto samo radi zaprli dolo?eni prostor v domu ali poslovnih prostorih so steklena drsna vrata odli?na rešitev. Glavne zna?ilnosti drsnih steklenih vrat so diskretna pregrada prostora, funkcionalna izraba prostora ter ena najbolj pomembnih lastnosti, da dopuš?a svobodo gibanja in daje ob?utek ter možnost enega ve?jega ali dveh prostorov. Pomembno je, da so v stanovanju ali v poslovnem prostoru natanko takšna drsna steklena vrata, kot so potrebna. Uporabljena so lahko tudi za vrata za garderobno omaro ali shrambo.Vpeta so v steno in na tleh z vodili, ter te?ejo tiho in gladko. Možna so tudi vise?a- brez spodnjih vodil. Estetski videz steklenih vrat je atraktiven, zelo eleganten in kar je najbolj pomembno prilagojen željam in ambientu. Steklena drsna vrata so odli?na rešitev tudi v primeru, ko rabite svetlobo saj oboje prozorna ali prosojna prepuš?ata prehod svetlobe kljub zaprtim vratom. Vse pogosteje se drsna steklena vrata uporabljajo v gostinskih lokalih pri vhodih na terase, v razli?nih salonih in galerijah in vedno pogosteje tudi v stanovanjih.

Na?in gradnje in opreme stanovanj vedno bolj teži k veliki koli?i naravne svetlo, ki pa jo drsna steklena vrata nedvomno zagotavljajo. Vedno bolj priljubljena pa je kombinacija navadnega stekla in lepljive folije s katero lahko drsna steklena vrata še bol personaliziramo ali prilagodimo okolici. Za stekla pa je prav tako možnih ve? varjant in so tudi prilagojena vašim željam (jedkano steklo,dimljeno steklo,steklo s folijo....).

Za drsna steklena vrata uporabljamo kaljeno steklo 8-10 mm, ki dodatno pove?a varnost le teh. Možni sta 2 varjanti odvisno od prostora ki ga imate na razpolago in sicer enokrilna in dvokrilna drsna vrata. Steklenim drsnim vratom vgradimo okovje, lahko pa vsebujejo tudi obsvetlobo in nadsvetlobo. Vgradimo jih tako, da je izvedba lahko stropna ali stenska.

Samodejna drsna vrata se najpogostej vgrajujejo v objekte kot so shopping centri, hoteli, banke, letališ?a, bolnice in vsi ostali javni objekti, ki jih karakterizira velik pretok ljudi. Lahko so ve?krilna, odvisno od potreb objekta, v primeru požara se lahko krila drsnih vrat vrtljivo odpirajo kar bi omogo?ilo ve?ji pretok ljudi.

STEKLARSTVO ASM