AVTOMATSKA VRATA

Dvokrilna drsna vrata so najve?krat uporabljen model vrat, opremljen z elektroniko, pogonom, aktivatorji, ter varnostnimi elementi. Za uporabo jih priporo?amo povsod, kjer je dovolj prostora za umik kril med odpiranjem. Ukrivljena drsna vrata imajo podobno zasnovo, kot klasi?na drsna vrata in so primerna za glavni vhod. S svojo obliko še dodatno poudarijo vaše poslopje oziroma lokal.Pri isti širini kril kot klasi?na ravna drsna vrata, ukrivljena omogo?ajo ve?jo svetlo širino prehoda. Enokrilna drsna vrata delujejo enako kot dvokrilna vrata. Uporabljajo se pri ožjih prehodih oziroma kadar to zahteva narava vhoda -prostor za umik krila le na eni strani.

 

STEKLARSTVO ASM