DRSNE STEKLENE PREDELNE STENE

Drsne stene so zelo u?inkovit na?in organizacije stanovanja ali poslovnih prostorov. Drsne stene ljudje vse pogosteje uporabljajo, saj zavzamejo malo prostora in so enostavne za uporabo. Z njimi postanejo prostori bolj funkcionalni in tudi precej druga?ni. Dobro izbrane drsne stene lahko dajo našemu stanovanju ali poslovnemu prostoru povsem novo podobo. Drsne stene omogo?ajo boljšo funkcionalnost stanovanja ali poslovnega prostora. Lahko jih uporabljamo odprte ali zaprte in tako nastavimo tisto možnost, ki je v danem trenutku najbolj primerna. Drsne stene hitro in z lahkoto pri?arajo dolo?eno mero zasebnosti. Drsne stene so lahko narejene iz razli?nih materialov.Podjetje Glas design d.o.o. še posebej priporo?a steklene stene, ki imajo aluminijaste sisteme. Ti so najbolj vzdržljivi in hkrati tudi najlažji. To pa zagotavlja, da so steklene stene relativno lahke za premikanje. Steklene stene nimajo ve? statusa estetskega elementa v vašem domu ali poslovnem prostoru. Vse bolj se poudarja njihova funkcionalnost, ki je resni?no velika. Steklene stene zagotovijo svetel prostor, ki je danes še kako pomemben. S tem prihranimo denar za ogrevanje in razsvetljavo. Danes težimo k svetlim prostorom in s steklenimi stenami jih lahko nedvomno tudi dosežemo.

Steklene premi?ne stene odlikuje eleganten dizajn, funkcionalnost in stabilnost. Drsna stena zavzema zelo malo dragocenega trgovskega prostora v "parkirni " poziciji. Uporabnost v prostoru poudarja "odprt" tip vašega ponudbenega prostora: salona, trgovine, ...

STEKLARSTVO ASM